Udlejningskontrakt

 

Nærværende kontrakt indgås mellem følgende parter:

Navn : Lars Østergaard
Adresse: Lidemarkvej 86
Postnr. & By: 4632 Bjæverskov
Telefon: 5687 3939 / 2149 3936
Mail: lars@vinteropbevaring.dk  
 Navn: 
 Adresse: 
 Postnr. & By: 
 Telefon:
 Mail:
 Registreringsnr/kendetegn:
Herefter benævnt Udlejer Herefter benævnt Lejer

Udlejer forpligter sig til følgende og intet andet: 

  • at stille pladser (2,5 m x aftalt længde) til rådighed i drivhus nr. 3 beliggende på ovennævnte udlejers adresse. Aftalen løber i den periode og med de antal pladser der er defineret nederst på denne side (dog minimum 6 måneder i vinterhalvåret). Herefter ophæves aftalen automatisk, med mindre andet er aftalt.
  • at sørge for adgang til drivhuset, efter aftale.
  • hvis lejer ikke overholder sine forpligtelser, kan udlejer opsige aftalen med øjeblikkelig varsel. Ellers er aftalen uopsigelig i gældende periode.

Lejer forpligter sig til:

  • selv at have det fulde forsikringsmæssige ansvar for de af lejer placerede genstande i drivhus 3.
  • at betale forud for hele perioden ved kontraktens indgåelse. 
  • selv at medbringe kontrakten underskrevet i udfyldt stand og i to eksemplarer.
  • at holde området rent og pænt. Der må under ingen omstændigheder spildes væsker af nogen art.
  • at rydde det lejede område fuldstændigt ved aftalens ophør
  • at accepterer udlejers inspektion under og ved aftalens udløb
  • træffe aftale med udlejer ved hvert besøg

Aftalen:

Aftalen indgået den:__________________
   
om leje af  :_______ plads(er)
   
i tidsrummet:_______________________
      
til _____________________________
     
Af kr. _______  pr. måned. I alt kr.: ___________ betalt den: ____________________________
Evt. forlængelse af aftalen:

 

_______________________________
Udlejer
_______________________________
Lejer
Udgave: 6 (pr. 6. August  2010)